ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W SIEKLÓWCE

 

Nawigacja

O SZKOLE

Grono Pedagogiczne

mgr Dorota Traciak - oddział "O"

mgr Sylwia Godek - edukacja wczesnoszkolna, pedagog

mgr Krystyna Szewczyk - edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Dziedzic - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wdż

mgr Barbara Filar - język polski, zajęcia artystyczne

mgr Ewelina Merkwa - język polski

mgr Paweł Ciastoń - wychowanie fizyczne

mgr Joanna Winiarska - język niemiecki

mgr Alicja Stefanik - matematyka, informatyka

mgr Magdalena Radowiecka - język angielski

lic. Monika Palar - matematyka

mgr inż. Małgorzata Musiał - biologia, chemia, plastyka

mgr Ewa Wajda - historia, wos

mgr Renata Stelmach - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr ks. Czesław Rzeszut - religia

mgr Wojciech Merkwa - geografia

mgr Marcin Krupa - muzyka

mgr Krzysztof Stasiowski - fizyka, technika