ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W SIEKLÓWCE

 

Nawigacja

Samorząd

Samorząd szkolny

 Opiekunowie: mgr Magdalena Radowiecka

                         mgr Ewelina Merkwa

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

JUSTYNA RECZEK

 

                     ZASTĘPCA:   Adam Janas            SEKRETARZ:  Zuzanna Gałuszka

 

Sekcja porządkowa:  Joanna Maciejowska

                          Natalia Skurska

                       Patrycja Knap

                             Sekcja artystyczna:   Marta Musiał                                       

                              Aldona Krajewska

                            Natalia Skowron

                         Marzena Karaś

Sekcja techniczna:   Mateusz Lejkowski

                           Kamil Komisarz