ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W SIEKLÓWCE

 

Nawigacja

Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „Wspólna Szkoła – Wspólna Sprawa” w Sieklówce zostało utworzone na zebraniu założycielskim w dniu 25 lutego 2011 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia było prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych.

Rada Miejska w Kołaczycach podjęła w dn. 27 stycznia i 18 lutego 2011 r. uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Uczniowie ze zlikwidowanych placówek byliby dowożeni od 01 września 2011 r. do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy. Rodzice w trosce o swoje dzieci postanowili założyć Stowarzyszenie, które będzie prowadzić szkołę podstawową i gimnazjum.

Ważnym atutem przy podejmowaniu tych działań był nowoczesny budynek szkolny, oddany do użytku w 2002 r. wraz z wyposażeniem, boiska sportowe, plac zabaw oraz zaangażowanych w sprawy szkoły rodziców i nauczycieli.

55 rodziców i 14 nauczycieli na zebraniu założycielskim postanowiło wybrać władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz Komitet Założycielski.

 

Członkami Zarządu Stowarzyszenia „Wspólna Szkoła – Wspólna Sprawa” wybrani zostali:

 

  1. Stanisław Długosz                             prezes
  2. Marzanna Henzel                              wiceprezes       
  3. Paweł Ciastoń                                    wiceprezes
  4. Andrzej Mijal                                    sekretarz
  5. Lucyna Teresa Musiał                       skarbnik             
  6. Alicja Stefanik                                   członek               
  7. Łukasz Jan Wajda                              członek

 

Komisję Rewizyjną stanowią:

 

  1. Ryszard Lewek                                  przewodniczący
  2. Stanisław Dunaj                                 wiceprzewodniczący
  3. Małgorzata Kowalska                        członek

 

Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 14 kwietnia 2011 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383608.

W dniu 28 czerwca 2011 r. zostały podjęte uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum i Zespołu Szkół Społecznych w Sieklówce.

Nowo utworzone placówki uzyskały uprawnienia szkół publicznych nadane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 01.09.2011 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Społecznych w Sieklówce.