ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W SIEKLÓWCE

 

Nawigacja

 • UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"
  23.09.2011

   

  W dniu 23.IX.2011 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W akcję zaangażowano 6 klasę szkoły podstawowej oraz klasy I – III naszego gimnazjum. Uczniowie otrzymali kolorowe worki, które napełniali posegregowanymi śmieciami i odpadami. W tym roku uczniowie – w ramach tej akcji – porządkowali teren wokół szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele uczący w tych klasach, którzy również czynnie włączali się w akcję. Efekty akcji widać było od razu, teren wokół szkoły stawał się z godziny na godzinę coraz czystszy. Akcja trwała od 10.00 do 13.00. Poprzez udział w akcji „Sprzątanie świata” uczniowie chcieli pokazać, że ekologia jest ważna dla nas wszystkich.

 • OWOCE W SZKOLE
  20.09.2011

   

  Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci otrzymują w szkole owoce, warzywa i soki owocowo-warzywne. A wszystko to w trosce o ich zdrowie!

  Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

  Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

  Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

  W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca, który samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

  Program „Owoce w szkole” finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

  Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Krystyna Szewczyk.

 • Spotkanie z Ewą Chotomską
  15.09.2011

   

   

  Dnia 14 września 2011 klasa IV wraz z wychowawczynią Barbarą Filar uczestniczyła w spotkaniu z panią Ewą Chotomską - córką znanej pisarki-Wandy Chotomskiej. Spotkanie zorganizowane było  przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołaczycach. Pani Ewa Chotomska to znana z nieemitowanego już programu dla dzieci -Teleranek-wesoła Ciotka Klotka.
  Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze. Dzieci świetnie się bawiły, brały udział w licznych konkursach z nagrodami oraz wspólnie śpiewały piosenki z repartuaru pani Chotomskiej. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, można też było kupić książki w/w autorek.


   

 • PROGRAM "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"
  15.09.2011

   

             W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła bierze udział w programie medycznym Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Program skierowany jest do osób uczących najmłodszych czyli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

              Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Elżbieta Dziedzic, która uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów oraz z którego przywiozła podręczniki dla uczniów i manekiny do nauki pierwszej pomocy.

              W akcji „Ratujemy i uczymy ratować” biorą udział uczniowie klas 1-3. Na zajęciach dzieci uczą się numerów alarmowych ( 997, 998, 999, 112), w jaki sposób kontaktować się z pogotowiem w razie wypadku, sprawdzania przytomności osoby poszkodowanej, układania w pozycję boczną, masażu serca i wykonywania oddechów ratowniczych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją  w praktyce.

 • AKCJA "NAKRĘTKA"
  15.09.2011

   

  Każdego dnia odkręcamy butelki, pojemniki, słoiki i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to co trzymamy w ręku może być dla kogoś krokiem do poznania świata.

  Program "Zbieramy nakrętki.pl Pomagając ludziom pomagamy naturze" łączy w sobie ideę dbania o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne w naszym najmniejszym lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom.

  Nasza społeczność szkolna nie pozostała obojętna natę akcję. Od września w każdej z klas znajduje się pudełko, do którego wrzucamy nakrętki. W każdym miesiącu uczniowie przesypują je do większego worka i tak do czerwca, kiedy wyślemy je do organizatorów akcji.

  Nad akcją czuwa Samorząd Szkolny.

 • NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ
  10.09.2011

   

  Od września 2011 roku realizowany jest w szkole program ,, Nie pal przy mnie proszę”. Celem którego jest zapoznanie uczniów klas początkowych o zagrożeniach jakie niesie palenie papierosów oraz przebywanie w otoczeniu gdzie są one palone. Za pomocą opracowanych scenariuszy nauczyciele klasy I, II i III co kilka tygodni przygotowują pogadanki na temat zdrowia, zagrożeń palenia papierosów oraz wdychania dymu papierosowego.

  Cały program opracowany jest z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły gdyż towarzyszy mu wiewiórka ,, Wiki”- na każdym spotkaniu dzieci dostają do wykonania daną techniką plastyczną kolorowankę z wiewiórką Wiki w roli głównej. A scenariusze opracowane są tak, że dla dzieci to właśnie wiewiórka jest ich autorem dzięki czemu zyskaliśmy ich większe zainteresowanie. 

  Koordynatorem programu jest pani Sylwia Godek

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
  01.09.2011

    

  Dnia 1 września 2011 roku w naszej miejscowości miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Po wielu miesiącach starań i czasochłonnej pracy Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno- Regionalnego ,,Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa” w miejscowej szkole ,,zadzwonił dzwonek”. Dzwonek, który oznajmił uczniom i nauczycielom, iż czas zacząć naukę w nowo otwartej placówce pod nazwą Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce.

  O godz. 8:15 społeczność szkolna zebrała się na Mszy Św. w kościele parafialnym. Ksiądz Czesław Rzeszut poprowadził mszę oraz udzielił zebranym błogosławieństwa.

  Po zakończonej Mszy Św. czas było wyruszyć do szkoły na oficjalne powitanie ze szkołą. Już na samym wejściu można było poczuć zapach świeżo malowanych klas, korytarzy.

  Swoją obecnością na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 zaszczycili Nas: Burmistrz Miasta Kołaczyce- Pani Małgorzata Salacha, Przewodniczący Rady Miasta Kołaczyce- Pan Stanisław Dunaj, Sołtys wsi Sieklówka- Pan Stanisław Bigos, Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno- Regionalnego ,,Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa” Pan Stanisław Długosz. Każdy z zebranych gości zabrał głos, który był wyrazem uznania i szacunku dla wszystkich, którzy pracowali przy tworzeniu nowej szkoły. Nie zabrakło również życzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów, aby rok szkolny był czasem owocnej pracy zarówno jednych jak i drugich.

  Po przemówieniach honorowych gości przemówiła Pani Dyrektor Alicja Stefanik, która wyraziła w swoim przemówieniu podziękowania za pomoc w tworzeniu nowej szkoły oraz oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2011/2012. Uczniowie zostali zapoznani z przydziałem klas oraz poinformowani o wychowawcach. W roku szkolnym 2011/2012 funkcję wychowawców klas pełnią następujący nauczyciele:

  KLASA ,,O”- Dorota Traciak

  KLASA I- mgr Sylwia Godek

  KLASA II- mgr Krystyna Szewczyk

  KLASA III- mgr Elżbieta Dziedzic

  KLASA IV- mgr Barbara Filar

  KLASA V- mgr Ewelina Merkwa

  KLASA VI- mgr Paweł Ciastoń

  KLASA IG- mgr Joanna Winiarska

  KLASA IIG- mgr Alicja Stefanik

  KLASA IIIG- mgr Magdalena Radowiecka

  Nie pozostaje nic innego jak życzyć całej naszej społeczności szkolnej wytrwałości oraz chęci do pracy, bowiem jak wszyscy wiemy:,, wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie”.